Wedi’i ysbrydoli gan ‘ffrâm ddwbl ar gyfer llun’ yng nghasgliad Amgueddfa Abertawe a gerfiwyd yn ofalus gan forwr drwy gydgloi darnau o bren cerfiedig, mae cyfres o ffasadau tebyg wedi'i greu i debygu tai sy’n efelychu darlun croeslinellol syml.

Mae’r ffasadau’n eiconau esthetig o gymharu â’r fflatiau newydd yn y cefndir yn SA1. Maent yn ein hatgoffa am orffennol ddiwydiannol Abertawe mewn modd iasol ond hefyd yn awgrymu ei statws newydd fel dinas newydd ac ar dwf.

Comisiwn fel rhan o Locws 3, Locws Ryngwladol, Abertawe, 2007
Taking inspiration from a carved ‘double picture frame’ in the Swansea Museum collection, delicately created by a seaman from interlocking pieces of carved wood, a series of house-like facades were constructed that replicate a simple cross-hatched drawing.

The facades become iconic in aesthetic against the backdrop of new apartment blocks of SA1 and stand as a ghost-like reminder of Swansea’s industrial past but also suggestive of its new status as a changing, evolving city.

A commission as part of Locws 3, Locws International, Swansea, 2007