MDF, seinyddion, offer sain.
Recordiad gwreiddiol: Emrys Cleaver: 0'43 "
Gwrthrychau yn mesur tua. 25x20x12cm yr un
MDF, speakers, audio equipment.
Original recording: Emrys Cleaver: 0’43”
Objects measures approx. 25x20x12cm each