ERTHYGLAU  / ARTICLES:


YN Y GYMRAEG

+ Y Lle Celf 2012, Catalog arddangosfa'r Eisteddfod

+ Datganiad i'r Wasg: Carwyn Evans yn ennill Gwobr Aur am Gelfyddyd Gain yn Eisteddfod 2012

+ Torri Cwys: Traethawd catalog arddangosfa gan Louise Short i gyd-fynd gyda'r arddangosfa 'Y Bore Hwnnw, Gwyliodd Y Wawr Yn Torri yn Oriel Davies Gallery, Y Drenewydd

+ Chwyddo: Traethawd catalog arddangosfa gan Mike Parker i gyd-fynd gyda'r arddangosfa 'Y Bore Hwnnw, Gwyliodd Y Wawr Yn Torri yn Oriel Davies Gallery, Y Drenewydd

+ Erthygl Illtud Llyr Dunsfod ar gyfer Siarc Marw: Dyn y Bocsys Adar

+ Taliesin - Cyfrol 120/Gaeaf 2003: Baled y Blychau, Cyril Jones

+ Cerdd gan Mererid Hopwood: Rhwyg (i waith Carwyn Evans)
IN ENGLISH

+ Y Lle Celf 2012, Eisteddfod exhibition catalogue

+ Press Release: Carwyn Evans wins the 2012 Eisteddfod Fine Art Gold Medal

+ Ploughing the Furrow: Exhibition catalogue essay by Louise Short to accompany the solo exhibition 'That Morning He Watched The Dawn' at Oriel Davies Gallery, Newtown

+ Zoom: Exhibition catalogue essay by Mike Parker to accompany the solo exhibition 'That Morning He Watched The Dawn' at Oriel Davies Gallery, Newtown

+ Carwyn Evans: Artist of the month. Axis, February 2010. Selected by Alex Boyd

+ Review of 'Carwyn Evans: That Morning he Watched the Dawn' at Oriel Davies Gallery by Wanda Zyborska

+ 'That morning he watched the dawn / Y bore hwnnw, gwyliodd y wawr yn torri'. Review by Steffan Jones-Hughes

+ Carwyn Evans on Open Frequency, Axis. Selected by Cecile Johnson Soliz

+ Rel Thing: Iwan Bala on the art of Carwyn Evans and Bedwyr Williams

+ The Suitcase Project Blog: Liberty Paterson reviews Copenhagen and Cardiff's Suitcase Project


CYHOEDDIADAU / PUBLICATIONS:

Y Bwrw Hwnnw, Gwyliodd y Wawr yn Torri // That Morning He Watched the Dawn

Lluniau lliw llawn o waith newydd gan Carwyn Evans, sy’n defnyddio gwrthrychau a delweddau a ganfuwyd, a gynhyrchwyd yn arbennig ac a luniwyd i safon uchel.Gyda thraethodau gan yr artist a’r curadur Louise Short a’r ysgrifennydd Mike Parker.

180 x 240cm. 52 tudalen. Clawr papur

ISBN 978 1 870797 50 7
Cyhoeddwyd gan Oriel Davies Gallery
Testun Cymraeg & Saesneg
£6.95

Cysylltwch gydag Oriel Davies Gallery i mynnu copi: +44 (0) 1686 625041
Full colour images of new work by Carwyn Evans utillising found and specifically produced and highly crafted objects and images. With essays by artist and curator, Louise Short and writer, Mike Parker.

180 x 240cm. 52 pages. Paperback

ISBN 978 1 870797 50 7

Published by Oriel Davies Gallery
Welsh & English text
£6.95

Please contact Oriel Davies Gallery to buy a copy: +44 (0) 1686 625041