2013

i
Mehefin 14 June - Gorffennaf 13 July 2013
gallery/ten, Caerdydd / Cardiff


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

o
Mehefin 8 June - Awst 26 August 2013
Canolfan Mileniwn Cymru / Wales Millennium Centre, Caerdydd / Cardiff


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Easy Does It
Mehefin 7 June - Gorffennaf 6 July 2013
Aid & Abet, Caergrawnt / Cambridge


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Print Rynglwadol / Print International
Ebrill 3 April - Mehefin 8 June 2013
Oriel Wrecsam, Wrecsam / Wrexham

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tir Sir Gâr
Theatr Genedlaethol Cymru. Caerfyrddin / Carmarthen

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Easy Does It
02 - 23 Chwefror / February 2013
David Dale Gallery & Studios, Glasgow


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2012

Y Nadolig mewn Llun a Cherdd
19 Tachwedd / November — 21 Rhagfyr / December 2012
Y Morlan, Aberystwyth

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gosodwaith 'Unlliw' yn rhan o'r arddangosfa:
/ 'Unlliw' installation included in the exhibition:
Welsh Landscapes: From Turner to Long
23 Hydref / October 2012 — 27 Ionawr / January 2013
The Lightbox, Woking, Surrey.


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Made In Roath
12 — 28 Hydref / October 2012
Sioe grwp wedi'i guradu gan Bob Gelsthorpe
/ Group exhibition curated by Bob Gelsthorpe
Artistiaid / Artists: Laura Cooper, Carwyn Evans, Mark Houghton, Tiff Oben & Helen Roberts, Becky Williams.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ProjectTEN hydref #3 / autumn #3
13 — 29 Medi / September 2012
11 High Street, Caerdydd / Cardiff


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2012, (Ennillydd y Medal Aur mewn Celfyddyd Gain), Bro Morgannwg. Gosodwaith yn cynnwys y gwaith: Docio, Cast a Ei Darganfod mewn Odlau
/
National Eisteddfod of Wales 2012, (Gold Medal Winner in Fine Art), Vale of Glamorgan. Installation included the works: Docked, Cast and I Found Her in Rhymes

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ca' Shell Mostyn, Llandudno 2012
Arddangosfa unigol / Solo exhibition

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cysgod (fel rhan o Adain Avion / as part of Adain Avion), Mostyn, Llandudno 2012
Arddangosfa unigol / Solo exhibition

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Curadu'r arddangosfa 'Dal / Hold', BayArt, Caerdydd / Curated the exhibition 'Dal / Hold', BayArt, Cardiff
Arddangosfa grwp / Group exhibition
Yn cynnwys gwaith gan / Featuring work by:
Jonny Briggs, Mark Davey, Carwyn Evans ac/& Angharad Pearce Jones

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dylunio yr arddangosfa 'Ty Ffoadur', Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Caerdydd / Designed the exhibition 'Refugee House', National Folk Museum St Fagans, Cardiff