Arddangosfeydd Sengl / Solo Exhibitions:

2021
Yr ochr arall i ti / The other side of you
gallery/ten, Caerdydd / Cardiff

2015
Gwlith
gallery/ten, Caerdydd / Cardiff

2014
udo
g39, Caerdydd / Cardiff (Lansiad Caerdydd Gyfoes / Launch exhibition of Cardiff Contemporary)

2013
i
gallery/ten, Caerdydd / Cardiff

o
Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd / Wales Millennium Centre, Cardiff

2012
Ca' Shell
Mostyn, Llandundo

Cysgod
Mostyn, Llandudno (fel rhan o Adain Avion / as part of Adain Avion)

2011
Altro
Oriel Myrddin, Caerfryddin / Carmarthen

2009
Y bore hwnnw, gwyliodd y wawr yn torri / That Morning He Watched The Dawn
Oriel Davies Gallery, Y Drenewydd / Newtown


Arddangosfeydd Grwp Dethol / Edited list of Group Exhibitions:

2020
Epynt - Y Lle Celf (Amgen), Eisteddfod Genedlaethol Cymru 

2019 
Defaid, Amgueddfa Ceredigion / Ceredigion Museum, Aberyswyth

2013
Print International, Oriel Wrecsam, Wrecsam / Wrexham

Tir Sir Gâr, Theatr Genedlaethol Cymru, Caerfyrddin / Carmarthen

Easy Does It, David Dale Gallery & Studios, Glasgow (a teithio / & touring)

2012
Welsh Landscapes: From Turner to Long, The Lightbox, Woking, Surrey 

Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bro Morgannwg (Enillydd Medal Aur mewn Celf Gain / Gold Medal Winner in Fine Art)

ProjectTEN, Arddangosfeydd amrywiol ar hyd Caerdydd / Various exhibitions across Cardiff

2011-
Unlliw - yn Oriel Tirluniau Cymru, Amgueddfa Cymru //  on view at Landscape in Wales Gallery, National Museum and Galleries of Wales

2011
Show 2011, Royal College of Art MA Show, Llundain / London

ProjectTEN, Arddangosfeydd amrywiol ar hyd Caerdydd / Various exhibitions across Cardiff

2010
We Have The Mirrors, We Have The Plans', Mostyn, Llandudno
Contemporary Art from Wales, Fraser GalleryUS
Outsider, Oriel Myrddin Gallery, Caerfyrddin / Carmarthen
Embrace, Coleg Celf Caeredin / Edinburgh School of Art

2009

RCA Secret, Coleg Celf Brenhinol / Royal College of Art, Llundain / London
Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol Cymru / National Eisteddfod of Wales, Y Bala
It Wouldnt Be Worth It Without The Struggle, Howard Gardens Gallery, Caerdydd / Cardiff
Cymru yng Nghwyl Gwerin y Smithsionian / Wales at the Smithsonian Folklife Festival, Washington DC

2008
If You Build It They Will Come, g39, Caerdydd / Cardiff
Gwisgo Salem eto, Capel Salem Chapel, Llanbedr (Comisiwn Cwmni Da/S4C yn ymateb i ganmlwyddiant Salem Curnow Vosper / Cwmni Da/S4C commission in response to the centenary of Curnow Vosper’s Salem

2007
The Suitcase Project: Copenhagen a/& Caerdydd / Cardiff.
Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Y Wyddgrug / National Eisteddfod of Wales, Mold
Spoilio, Llywernog (Gosodwaith safle-penodol / Site-specific installation)
Locws 3, Abertawe / Swansea (Gosodwaith safle-penodol / Site-specific installation)

2006
Club Shepway Annual Seaside Review, Club Shepway, Folkestone
Rhwng a Rhagddo / Without and Within, Kunstverein Baden Galerie, Baden, Austria (Sioe sengl a chydweithio gyda Wanda Zyborksa / Solo exhibition and collaboration with Wanda Zyborska) 

2005
On Leaving & Arriving, g39, Caerdydd / Cardiff
Arddangosfa a Phreswyliad Identidades & Water Exhibition & Residency, Morelia, Mecsico / Mexico

2004
Ar y Maes, Comisiwn Cywaith Cymru Commission, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Casnewydd / National Eisteddfod of Wales, Newport (Gosodwaith safe-penodol / Site- specific installation)

2003
Y Lle Celf / Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Meifod / National Eisteddfod of Wales, Meifod (Enillydd Gwobr Ifor Davies / Ivor Davies Award winner)