Arddangosfeydd Sengl:

2014
'udo', g39, Caerdydd (Arddangosfa lansio Gwyl Caerdydd Gyfoes)

2013
'i', gallery/ten, Caerdydd
'o', Canolfan Mileniwn Cymru, Caerdydd

2012
'Ca' Shell', Mostyn, Llandundo
'Cysgod', Mostyn, Llandudno (fel rhan o brosiect Adain Avion)

2011
'Altro', Oriel Myrddin, Caerfyrddin

2009
'Y Bore Hwnnw, Gwyliodd y Wawr yn Torri', Oriel Davies, Y Drenewydd

Arddangosfeydd Grwp Dethol:

‘Unlliw’ i’w weld yn Oriel ‘Tirlun Cymru’, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

2019
‘Gaeaf’, gallery/ten, Caerdydd
‘Defaid’, Amgueddfa Ceredigion, Aberyswyth

2013
'Easy Does It', Supercollider, Blackpool
'Easy Does It', Aid & Abet, Caergrawnt
'Print International', Oriel Wrecsam, Wrecsam
'Tir Sir Gâr', Theatr Genedlaethol Cymru, Caerfyrddin
'Easy Does It', David Dale Gallery & Studios, Glasgow

2012
'Y Nadolig mewn Llun a Cherdd', Y Morlan, Aberystwyth
'Welsh Landscapes: From Turner to Long', The Lightbox, Woking, Surrey.
'Made In Roath', Milkwood Gallery, Caerdydd / Cardiff
'Y Lle Celf', Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bro Morgannwg (Enillydd y Medal Aur mewn Celfyddyd Gain)
ProjectTEN, Arddangosfeydd ledled Caerdydd

2011
'Show 2011', Sioe Radd MA Coleg Celf Brenhinol, Llundain
ProjectTEN, Arddangosfeydd ledled Caerdydd

2010
'Lunch is for Wimps', Gwyl Dylunio Clerkenwell, Llundain (Arddangosfa myfyrwyr RCA)
'Gennym Ni Mae’r Drychau, Gennym Ni Mae’r Cynlluniau', Mostyn, Llandudno
'Interim', Orielau Henry Moore, Coleg Celf Frenhinol, Llundain (Arddangosfa myfyrwyr RCA)
'Contemporary Art from Wales', Fraser Gallery, Bethesda, Maryland, DU
'Outsider', Oriel Myrddin, Caerfyrddin
'A Book About Death', MOMA Cymru Wales, Y Tabernacl, Machynlleth
'Embrace', Coleg Celf Caeredin (Arddangosfa myfyrwyr RCA)

2009
'RCA Secret', Coleg Celf Brenhinol, Llundain
'Y Lle Celf', Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Y Bala
'It Wouldn’t Be Worth It Without The Struggle', Oriel Gerddi Howard, Caerdydd
'Cymru yng Nghwyl Bywyd Gwerin y Smithsonian, Washington DC
'Wythoni', Llangrannog, Ceredigion
'Rhôd', Drefelin, Carmarthenshire

2008
'Gair o Gelf', Oriel Canfas, Caerdydd
'If You Build It, They Will Come', g39, Caerdydd
'Gwisgo Salem eto', Capel Salem, Llanbedr, wrth Harlech (comisiwn wrth S4C i ymateb i ganmlwyddiant Salem gan Curnow Vosper)

2007
'Gair o Gelf', Glanfa, Canolfan Mileniwm Cymru
'The Suitcase Project': Copenhagen a Caerdydd
'Y Lle Celf', Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Y Wyddgrug
'Spoilio', Llywernog (Gosodwaith safle-penodol)
'Locws 3', Abertawe (Gosodwaith safle-penodol)

2006
'Club Shepway Annual Seaside Review', Club Shepway, Folkestone
'Dan Gochl', Oriel Davies, Y Drenewydd
'Arwyneb', Oriel Davies, Y Drenewydd
'Rhwng a Rhagddo // Without and Within', Kunstverein Baden Galerie, Baden, Awstria (Arddangosfa Sengl a chydweithrediad gyda Wanda Zyborska)

2005
'On Leaving & Arriving', g39, Caerdydd
'Hunaniaeth a Dwr' Arddangosfa a Phreswyliad, Morelia, Mecsico
Yr Wyddor, Oriel Canfas, Caerdydd

2004
‘Brawdoliaeth’, Llyfrgell Hwlffordd, Sir Benfro
Ar y Maes, Comisiwn Cywaith Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Casnewydd (Gosodwaith safle-penodol)

2003
Y Ffwrwm, Cynhadledd, Theatr Felinfach, Ceredigion
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Meifod (ennillydd Gwobr Ifor Davies)
Prosthetig, Stiwdios Rise, Caerdydd
Solo Exhibitions:

2014
'udo', g39,  Cardiff (Launch exhibition of Cardiff Contemporary)


2013
'i', gallery/ten, Cardiff
'o', Wales Millennium Centre, Cardiff

2012
'Ca' Shell', Mostyn, Llandundo
'Cysgod', Mostyn, Llandudno (as part of Adain Avion)

2011
'Altro', Oriel Myrddin, Carmarthen

2009
'That Morning He Watched The Dawn', Oriel Davies Gallery, Newtown

Selected Group Exhibitions:

‘Unlliw’ on view at ‘Landscape in Wales’ Gallery, National Museum and Galleries of Wales

2019
‘Winter’, gallery/ten, Caerdydd
‘Defaid’, Ceredigion Museum, Aberyswyth

2013
'Easy Does It', Supercollider, Blackpool
'Easy Does It', Aid & Abet, Cambridge
'Print International', Oriel Wrecsam, Wrexham
'Tir Sir Gâr', Theatr Genedlaethol Cymru, Carmarthen
'Easy Does It', David Dale Gallery & Studios, Glasgow

2012
'Y Nadolig mewn Llun a Cherdd', Y Morlan, Aberystwyth
'Welsh Landscapes: From Turner to Long', The Lightbox, Woking, Surrey.
'Made In Roath', Milkwood Gallery, Cardiff
'Y Lle Celf', Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bro Morgannwg (Gold Medal Winner in Fine Art)
ProjectTEN, Various exhibitions across Cardiff

2011
'Show 2011', Royal College of Art MA Show, London
ProjectTEN, Exhibitions across Caerdydd

2010
'Lunch is for Wimps', Clerkenwell Design Fetival, London (RCA student exhibition)
'We Have The Mirrors, We Have The Plans', Mostyn, Llandudno
'Interim', Henry Moore Galleries, Royal College of ArtColeg Celf Frenhinol, Llundain (RCA student exhibition)
'Contemporary Art from Wales', Fraser Gallery, Bethesda, Maryland, US
'Outsider', Oriel Myrddin Gallery, Carmarthen
'A Book About Death', MOMA Cymru Wales, Y Tabernacl, Machynlleth
'Embrace', Ediburgh School of Art (RCA student exhibition)

2009
'RCA Secret', Royal College of Art, London
'Y Lle Celf', National Eisteddfod of Wales, Bala
'It Wouldn’t Be Worth It Without The Struggle', Howard Gardens Gallery, Cardiff
'Wales at the Smithsonian Folklife Festival', Washington DC
'Wythoni', Llangrannog, Ceredigion
'Rhôd', Drefelin, Carmarthenshire

2008
'Gair o Gelf', Oriel Canfas, Cardiff
'If You Build It', They Will Come, g39, Cardiff
'Gwisgo Salem eto', Salem Chapel, Llanbedr, nr. Harlech (S4C commission in response to the centenary of Curnow Vosper’s Salem)

2007
'Gair o Gelf', Glanfa, Wales Millenium Centre
'The Suitcase Project': Copenhagen & Cardiff. Y Lle Celf, National Eisteddfod of Wales, Mold
'Spoilio', Llywernog (Site-specific installation)
'Locws 3', Swansea (Site-specific installation)

2006
'Club Shepway Annual Seaside Review', Club Shepway, Folkestone
'Undercover', Oriel Davies Gallery, Newtown
'Surface', Oriel Davies Gallery, Newtown
'Rhwng a Rhagddo // Without and Within', Kunstverein Baden Galerie, Baden, Austria (Solo exhibition and collaboration with Wanda Zyborska)

2005
'On Leaving & Arriving', g39, Cardiff
'Identidades & Water' Exhibition & Residency, Morelia, Mexico
Y Wyddor, Oriel Canfas, Cardiff

2004
‘Brawdoliaeth/Brotherhood’, Haverfordwest Library, Pembrokeshire
Ar y Maes, Cywaith Cymru Comission, National Eisteddfod of Wales, Newport (Site-specific installation)

2003
Y Ffwrwm, Conference, Theatr Felinfach, Ceredigion
National Eisteddfod of Wales, Meifod (Ivor Davies Award winner)
Prosthetic, Rise Studios, Cardiff