Detholiad o weithiau archif yn ymwneud yn bennaf gyda sefyllfa diwylliannol ardaloedd amaethyddol yng ngorllewin Nghymru.
A collection from the archive dealing with the cultural situation of rural areas in west Wales.